• IMG_5020 1024x768
 • IMG_5021 1024x768
 • IMG_5022 1024x768
 • IMG_5023 1024x768
 • IMG_5024 1024x768
 • IMG_5025 1024x768
 • IMG_5026 1024x768
 • IMG_5027 1024x768
 • IMG_5028 1024x768
 • IMG_5029 1024x768
 • IMG_5030 1024x768
 • IMG_5031 1024x768
 • IMG_5032 1024x768
 • IMG_5033 1024x768
 • IMG_5034 1024x768
 • IMG_5035 1024x768
 • IMG_5036 1024x768
 • IMG_5037 1024x768
 • IMG_5038 1024x768
 • IMG_5039 1024x768
 • IMG_5040 1024x768
 • IMG_5041 1024x768
 • IMG_5042 1024x768
 • IMG_5043 1024x768
 • IMG_5044 1024x768
 • IMG_5045 1024x768
 • IMG_5046 1024x768
 • IMG_5047 1024x768
 • IMG_5048 1024x768
 • IMG_5049 1024x768
 • IMG_5050 1024x768
 • IMG_5051 1024x768
 • IMG_5052 1024x768
 • IMG_5053 1024x768
 • IMG_5054 1024x768
 • IMG_5055 1024x768
 • IMG_5056 1024x768
 • IMG_5057 1024x768
 • IMG_5058 1024x768
 • IMG_5059 1024x768
 • IMG_5060 1024x768
 • IMG_5061 1024x768
 • IMG_5062 1024x768
 • IMG_5063 1024x768
 • IMG_5064 1024x768
 • IMG_5065 1024x768
 • IMG_5066 1024x768
 • IMG_5067 1024x768

Polityka prywatności serwisu www.chlodnictwo-lublin.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług .
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest

ABC Cool z siedzibą ul. Łysaków 36A, 20-258 Lublin, NIP: 713-149-27-57

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
6. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacji
7. poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
8. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
9. dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
10. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
11. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.chlodnictwo-lublin.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

 

 •   

    

 •